FAQs Complain Problems

समाचार

गाँपालिकाको विपत ब्यवास्थपन कोष निर्माण गरिएकोले सहयोग गर्न चाहनुहुनेले बिपत व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ एन आई सी एसिया बैंकको फर्साटिकट ब्रान्च रुपन्देही

 बिपत व्यवस्थापन कोष  खाता एन  आई सी एसिया बैंक फर्साटिकट  ब्रान्च रुपन्देही को खाता नं.०९३CA ५००१४९४१००४

आर्थिक वर्ष: