FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ट्रान्सफरमर खरिद प्रस्ताबपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७५/७६ 12/12/2018 - 14:25

दोस्रो पटक जारी गरिएको इलेक्ट्रोनिक्स सामान शिलबन्दी खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 12/12/2018 - 14:22

इलेक्ट्रोनिक्स सामान शिलबन्दी खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 11/25/2018 - 10:11

सूचना सच्याइएको बारे

७५/७६ 11/18/2018 - 11:59

ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 11/02/2018 - 12:31

दिर्घकालिन सियारी गुरुयोजनाको शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 11/02/2018 - 12:28

हाट बजार बैठकी कर सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७४/७५ 06/29/2018 - 13:32

अाैषधी तथा अाैषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना

७४/७५ 05/31/2018 - 17:05

विद्यूतीय तथा ह्यूमपाइप सामाग्री खरिद सम्बनधी शिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानकाे सूचना

७४/७५ 05/31/2018 - 16:37

Invitation for Bids for Construction of Rural Municupality office Building

७४/७५ 05/31/2018 - 12:23 PDF icon bid notice.pdf

Pages