<

शिक्षा ,स्वास्थ्य ,कृषि ,पर्यटन र पूर्वाधार , सियारिको मूल आधार     सियारी गाउँपालिकाको मोबाइल एप्स सुरुवात     अडियो  नोटिस बोर्ड - १६१८०७०७०७१०१      उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया         योजनाको रकम भुक्तानी लिन आउँदा आवश्यक पर्ने कागजातहरु

गाउँपालिकाका जरुरी जानकारी

सियारी गाउँपालिकाको मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुहोस

सियारी गाउँपालिकाको माेवाइल एप्स डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

अडियो नोटिस बोर्ड - १६१८०७०७०७१०१

आ.ब २०७५/७६ मा  विनियोजित  चालु बजेट ६१३२२०००/-  ,पुजीगत बजेट २०२५६४०००, ससर्त बजेट १२७१०००००/- गरि जम्मा विनियोजित बजेट ३९०९८६०००/-

जनसंख्या विवरण 
पुरुष  महिला   जम्मा  जम्मा घरधुरी 
१८५४९  १९९१७  ३८४६६  ६७९२ 
शैक्षिक संस्थाहरु
प्रारभिंक बाल विकास केन्द्र आधारभूत  माध्यमिक बिद्यालय क्याम्पस
७४  १२  १४ 
स्वास्थ्य संस्थाहरु
स्वास्थ्य चौकी सामुदायीक स्वास्थ्य एकाई ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंसेविका
२  ७० 
इलाका प्रहरी कार्यालय
छपिया चिल्हिया   बेथरी
९८५७०१२३६०  ९८०२७८४०९५   ९८५७०१०१३५ 

गाउँपालिका परिचय

राज्यको पुर्नसंरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संक्षिप्त वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३ पुस २२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार माननीय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७३/११/२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२२ मा देहाय बमोजिम साविकका गा.वि.स.हरु (चिल्हिया, मैनहिया, हर्नैया, दयानगर र पश्चिम अमवा) लाई समावेश गरी जम्मा ७ वडा कायम गरी सियारी गाउँपालिका घोषणा गरिएको थियो ।

Pages