FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना

७६/७७ 02/24/2020 - 11:44

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्रको सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 16:13

गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/05/2020 - 15:34

वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान समबन्धि सूचना

७६/७७ 12/16/2019 - 06:06

खानेपानी ह्याण्ड पाइप खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/10/2019 - 15:04

खानेपानी ह्याण्ड पाइप खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/10/2019 - 15:04

ह्युम पाईप खरिदको आशयपत्रको सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:08

बिधुत तार पोल खरिद सम्बन्धि आसयपत्रको सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:07

४ " कपटी बोर खरिदको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:02

इलेक्ट्रोनिक्स सामन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 10/24/2019 - 10:55

Pages