FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँपालिका अन्तर्गतका बिभिन्न सडक निर्माण सम्बन्धी इलेक्ट्रोनिक बिड आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 20:24

ह्युम पाईप, बिधुत तारपोल तथा कपटी बोर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 19:36

खानेपानी सामग्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 19:34

हाटबजार वैठकी कर सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 11:30

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 06/13/2019 - 16:57

औषधी खरिद सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना

७५/७६ 05/20/2019 - 14:43

ट्रान्सफर्मर खरिद तथा जडानको आशय पत्रको सूचना

७५/७६ 05/20/2019 - 10:52

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/19/2019 - 12:03

ट्रान्सफर्मर बोलपत्रको सूचना सम्सोधन गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/08/2019 - 12:37

ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 04/29/2019 - 06:31

Pages