FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

श्री ठेकदार आकाश चौधरी सम्झौता गर्न आउनुहुन पुन : ताकेता गरिएको ठेक्का नं. SRM-01/080/081।

८०/८१ 08/15/2023 - 14:30 PDF icon श्री ठेकदार आकाश चौधरी सम्झौता गर्न आउनुहुन पुन ताकेता गरिएको ।.pdf

पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

८०/८१ 08/10/2023 - 11:46 PDF icon पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।.pdf

माछा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहानको १५ दिने सूचना (SRM-02-080-081)।

८०/८१ 08/06/2023 - 15:28 PDF icon माछा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहानको १५ दिने सूचना (SRM-02-080-081)।.pdf

ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धि अन्तिम सूचना ।

८०/८१ 07/31/2023 - 10:08 PDF icon ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धि अन्तिम सूचना ।.pdf

SRM-02-080/81 (४ नं. वडा छपिया हाटबजार) र SRM-03-080/81 (५ नं. वडा बनघुसरी हाटबजार) को दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 07/19/2023 - 18:16 PDF icon दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।.pdf

हाटबजार बैठकी कर सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना ।

७९/८० 06/30/2023 - 15:17 PDF icon hatbazar.pdf

दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 06/20/2023 - 19:15 PDF icon दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।.pdf

construction of ward No. 4 office Building ठेक्का नं. 18/NCB/WORKS/SRM/2079-80 को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९/८० 06/15/2023 - 17:15 PDF icon construction of ward No. 4 office Building को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।.pdf

नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रिका लागि खुल्ला डांक बढाबड सम्बन्धि ५ दिने सार्वजनिक सूचना।

७९/८० 05/19/2023 - 14:27 PDF icon lilam1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। Procurement of Supply and delivery of General Medicines 17/SQ/GOODS/SRM/2079-080

७९/८० 05/12/2023 - 20:56 PDF icon procrument of supply and delivery of General Medicines..pdf

Pages