FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ. व. २०८१/०८२ को १५ औं गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम।

८०/८१ 06/19/2024 - 17:20 PDF icon अध्यक्ष बाचन नीति तथा कार्यक्रम२०८१-८२ - Copy.pdf

गाँउपालिका स्तरीय आधारभूत तहकक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

८०/८१ 04/11/2024 - 00:18 PDF icon नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf, PDF icon class 5 scanned result.pdf, PDF icon class 8 Result 2080.pdf

रोजगार सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

८०/८१ 02/16/2024 - 19:48 PDF icon रोजगार सहायक नतिजा.pdf

विज्ञापन नं.५/२०८०/०८१ स्वास्थ्य स्वयम्‌ सेवक (अ.न.मी.)को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/08/2023 - 20:36

विज्ञापन नं.३/२०८०/०८१ स्वास्थ्य स्वयम्‌ सेवक (अ.हे.व)को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/08/2023 - 20:35

विज्ञापन नं.६/२०८०/०८१ स्वास्थ्य स्वयम सेवक (मे.ल्याव असि.)को नतीजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 11/08/2023 - 20:34

सियारी गाउँपालिकाको सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध ।

८०/८१ 11/07/2023 - 15:36

व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा सूचिकृत गर्न सम्बन्धमा ।

८०/८१ 10/31/2023 - 17:33 PDF icon आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन।.pdf

स्वास्थ्य स्वयम्‌ सेवक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 09/30/2023 - 17:01 PDF icon स्वास्थ्य स्वयम्‌ सेवक पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना।.pdf, PDF icon form.pdf

बड्की आइतबारको स्थानीय बिदा सम्बन्धि सूचना ।

८०/८१ 09/22/2023 - 14:05 PDF icon बड्की आइतबारको स्थानीय बिदा सम्बन्धि सूचना ।.pdf

Pages