FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सियारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ । ८०/८१ 07/16/2024 - 12:54 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१.pdf
अपागंता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८०) ८०/८१ 03/19/2024 - 12:29 PDF icon अपागंता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०८०).pdf
कृष्कहरुलाई घाँस खेति गरेको क्षेत्रफलको आधारमा बिउ खरिदमा ५० प्रतिसत अनुदान कार्यक्रम मार्गदर्शन २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:28 PDF icon बिउ खरिदमा ५० प्रतिसत अनुदान कार्यक्रम मार्गदर्शन २०८०.pdf
खसी बोका संकलन केन्द्र संचाली कार्यबिधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:28 PDF icon खसी बोका संकलन केन्द्र संचाली कार्यबिधि २०८०.pdf
सियारी गाउँपालिका ५० प्रतिसत अनुदानमा संचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ मा गर्नु पर्ने संसोधनको विवरण ८०/८१ 03/19/2024 - 12:27 PDF icon ५० प्रतिसत अनुदानमा कार्यविधि २०७४ मा गर्नु पर्ने संसोधनको विवरण.pdf
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था-निजि डेरीलाई दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको ८०/८१ 03/19/2024 - 12:26 PDF icon दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था-निजि डेरीलाई दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारणको.pdf
भै.लु.भू.ज. बोरिंगको बिधुत चार्जमा अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि नर्मस २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:26 PDF icon भै.लु.भू.ज. बोरिंगको बिधुत चार्जमा अनुदान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि नर्मस २०८०.pdf
अनुदानमा साना सिंचाइ कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि नर्मस २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:25 PDF icon अनुदानमा साना सिंचाइ कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि नर्मस २०८०.pdf
अनुदानमा संचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 03/19/2024 - 12:25 PDF icon अनुदानमा संचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०.pdf
सियारी गाउँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०८०) ८०/८१ 03/06/2024 - 13:48 PDF icon सियारी गाउँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७७ (पहिलो सशोधन, २०८०).pdf

Pages