FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक सामजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ Tuesday, October 5, 2021 - 11:16 PDF icon ward7.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward 1.pdf
आ.ब. २०७५/७६ वडा न .७ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण ७४/७५ Friday, June 8, 2018 - 12:00 PDF icon सामाजिक सुरक्षा वडा न.७.pdf
आ.ब. २०७५/७६ वडा न .६ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण ७४/७५ Friday, June 8, 2018 - 11:16 PDF icon वडा न. ६ सामाजिक सुरक्षा.pdf
आ.ब. २०७५/७६ वडा न . ३ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको विवरण ७४/७५ Friday, June 8, 2018 - 10:43 PDF icon सामाजिक सुरक्षा वडा न. ३.pdf
आर्थिक बर्ष २०७४ /२०७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ७४/७५ Friday, February 2, 2018 - 12:43