FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 05/25/2022 - 15:39

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि पुन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना

७८/७९ 05/03/2022 - 08:56

डम्पिंग माटाे बिक्री सम्बन्धी सुचना

७८/७९ 04/20/2022 - 08:13

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी १५ दिने सूचना

७८/७९ 04/17/2022 - 10:38

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 02/24/2022 - 19:19

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/24/2022 - 19:12

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/10/2022 - 12:06

१५ सैया अस्पतालको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 02/10/2022 - 12:05

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७८/७९ 01/24/2022 - 12:14

नदिजन्य पदार्थ ठेक्काको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७८/७९ 01/10/2022 - 18:49 PDF icon CamScanner 01-10-2022 18.38.pdf

Pages