FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/21/2023 - 16:23 PDF icon सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Invitation of online Bids For (Contract Identification Number:-01/NCB/Work/SRM/2080-081) Construction of Black Topped Road at Harnaiya Chowk and Gansari School to Village Road.

८०/८१ 09/19/2023 - 10:21 PDF icon Invitation for Bids No IFB-01-SRM-2080-081, For Construction of Black Topped Road at Harnaiya Chowk and Gansari School to Village Road..pdf

आ.व. २०८०/०८१ का योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/13/2023 - 15:33 PDF icon आ.व. २०८०/०८१ का योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना।

सभाको बैठक कार्यक्रम परिबर्तन भएको सूचना ।

७९/८० 06/28/2023 - 15:23 PDF icon सभाको बैठक कार्यक्रम परिबर्तन भएको सूचना ।.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/25/2023 - 18:36 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८००८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्याक्रम।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/24/2023 - 18:45 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

INVITATION OF ONLINE BID FOR CONSTRUCTION OF WARD NO.4 BUILDING.

७९/८० 04/30/2023 - 17:21 PDF icon Invitation of Online Bid.pdf

Invitation for Electronic Bid

७९/८० 02/10/2023 - 11:12 PDF icon notice.pdf

आ.व.२०७९/०८० को गाउँ विकास योजना पुस्तिका

७९/८० 10/10/2022 - 16:01 PDF icon वार्षिक योजना पुस्तिका.pdf

आ.ब २०७९/८० को बजेट बक्तब्य

७८/७९ 06/24/2022 - 18:53 PDF icon बजेट २०७९८०.pdf

Pages