FAQs Complain Problems

समाचार

सियारी-१ कौवा नाकाको दाल मिलको पूर्वपट्टी अवैध रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ।

सियारी-१ कौवा नाकाको दाल मिलको पूर्वपट्टी अवैध रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढ सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि