FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि