FAQs Complain Problems

समाचार

श्री चिलिहया मा.वि.को शिक्षक पदमा अनुदान कोटामा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धि सूचना ।

श्री चिलिहया मा.वि.को शिक्षक पदमा अनुदान कोटामा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धि सूचना ।

विज्ञापन नं.: २०८०/०१ माध्यमिक तह (११ र १२)

विषय: नेपाली (अनुदान कोटा ) ।

शैक्षिक योग्याता: नेपाली मूल बिषय लिई स्नातकोतर (कम्तिमा दोस्रो तह)

(माथिल्लो योग्यतालाई विशेष ग्राहयता)।

- दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०८०/५/२१ देखि २०८०/०६/०५ गते कार्यालय समय भित्र ।

- दरखास्त दस्तुर: रु. १५००-

- परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तर्वार्ता ।

- सेवा सुविधा: नेपाल सरकारको नियम बमोजिम ।

- आवश्यक कागजात: नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, अध्यापन अनुमतिपत्र, हस्तलिखित निवेदन ।

- उमेर: १८ बर्ष पुगी ४० वर्ष ननाघेको ।

श्री चिलिहया मा.वि, सियारी-१,रुपन्देही.

फोन: ९८४७३०४५४१

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि