FAQs Complain Problems

७० बर्ष पुगेका जेष्ठ ,अपाङ्ग तथा बिपन्न नागरिकहरुलाई मोतिया बिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गाउँपालिका कार्यालयले व्यवस्था गरेको हुनाले सेवा लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकरी गरिन्छ

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि