FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जग्गा दाबी सम्बन्धी २१ दिने सूचना ।

नापी कार्यालय बाट नाप नक्सा भई पुर्जा वितरण भएको साविक आ.अमुवा गा.वि.स. वडा न.५ सिट न. आ.अमुवा वडा न.५ ख कि.न.१५ मध्ये निम्न कित्ता  स्ववासी जागा दर्ता गरी पाउँ भनी वडाको सिफरिसले दाबी सम्बन्धी २१ दिने सूचना ।

दस्तावेज: 

 सियारी गाउँपालिका वडा न.६ का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी  र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

सियारी गाउँपालिका वडा न.६  का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

 सियारी गाउँपालिका वडा न.१ का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी  र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

सियारी गाउँपालिका वडा न.१  का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

 सियारी गाउँपालिका वडा न.७ का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी  र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

सियारी गाउँपालिका वडा न.७ का भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको सियारी गाउँपालिकाबाट जारी नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना ।

Pages