FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 06/13/2019 - 16:57

औषधी खरिद सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना

७५/७६ 05/20/2019 - 14:43

ट्रान्सफर्मर खरिद तथा जडानको आशय पत्रको सूचना

७५/७६ 05/20/2019 - 10:52

जेनेरेटर खरिद सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 05/19/2019 - 12:03

ट्रान्सफर्मर बोलपत्रको सूचना सम्सोधन गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 05/08/2019 - 12:37

ट्रान्सफर्मर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 04/29/2019 - 06:31

औषधी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/29/2019 - 06:25

पम्पसेट स्पेसिफिकेसन सम्सोधन गरिएको सम्बन्धमा

७५/७६ 04/26/2019 - 13:53

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/15/2019 - 13:07

दिर्घकालिन सियारी गुरुयोजना सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 03/11/2019 - 11:02

Pages