FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 04/16/2020 - 14:39

बिभिन्न सडकहरुको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/21/2020 - 11:26

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

७६/७७ 03/12/2020 - 10:51

बिभिन्न सडक हरुको बोलपत्र आशयको सूचना

७६/७७ 03/01/2020 - 08:15

बिभिन्न सडक हरुको बोलपत्र आशयको सूचना

७६/७७ 03/01/2020 - 08:15

सूचना

७६/७७ 02/24/2020 - 11:44

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयपत्रको सूचना

७६/७७ 02/10/2020 - 16:13

गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न सडक निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/05/2020 - 15:34

वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान समबन्धि सूचना

७६/७७ 12/16/2019 - 06:06

खानेपानी ह्याण्ड पाइप खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/10/2019 - 15:04

Pages