FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

गाँउपालिका स्तरीय आधारभूत तहकक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

प्रस्तुत विषयमा शैक्षिक सत्र २०८०को सियारी गाँउपालिका स्तरीय आधारभूत तहकक्षा ५ र कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।