FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
महिला विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सियारी गाउँपालिका कार्यालय महिला शाखा
सेवा शुल्क: 
आवश्यक कागजातहरु: 

१. गाउँ पालिका प्रमुख समक्ष निबेदन 

२. ६० वर्ष उमेर पुगेको 

३. नागरिकताको सक्कल सहित  प्रतिलिपी १ थान 

४ अटो साइजको   फोटो ३ थान 

जन प्रतिनिधि