FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संविधान दिवस २०८० को शुभकामना।

८०/८१ 09/20/2023 - 12:14

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/25/2023 - 18:36 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८००८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्याक्रम।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत नीति तथा कार्याक्रम।

७९/८० 06/24/2023 - 18:48 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/24/2023 - 18:45 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 06/20/2023 - 19:15 PDF icon दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।.pdf