FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

श्री चिलिहया मा.वि.को शिक्षक पदमा अनुदान कोटामा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धि सूचना ।

श्री चिलिहया मा.वि.को शिक्षक पदमा अनुदान कोटामा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धि सूचना ।

विज्ञापन नं.: २०८०/०१ माध्यमिक तह (११ र १२)

विषय: नेपाली (अनुदान कोटा ) ।

शैक्षिक योग्याता: नेपाली मूल बिषय लिई स्नातकोतर (कम्तिमा दोस्रो तह)

(माथिल्लो योग्यतालाई विशेष ग्राहयता)।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचाना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचाना - श्री दुर्गा देवी मा.वि.

Pages