FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बिज्ञप्ति

दस्तावेज: 

कक्षा ५ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सियारी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुको कक्षा ५ को नतिजा प्रकाशन गरिएको छ, उक्त नतिजा चित्त नबुझेमा विद्यार्थीहरुले आफुले पढ्ने गरेको विद्यालयमा मिति २०८०/०१/०७ गते सम्म ग्रेड वृद्धि र रिचेकको लागि सम्बन्धित विद्यालयमा निबेदन दिनु पर्ने छ , साथै सम्पूर्ण विद्यालयहरुले मिति २०८०/०१/०८ गते कार्य

दस्तावेज: 

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सियारी गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुको कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको छ, उक्त नतिजा चित्त नबुझेमा विद्यार्थीहरुले आफुले पढ्ने गरेको विद्यालयमा मिति २०८०/०१/०७ गते सम्म ग्रेड वृद्धि र रिचेकको लागि सम्बन्धित विद्यालयमा निबेदन दिनु पर्ने छ , साथै सम्पूर्ण विद्यालयहरुले मिति २०८०/०१/०८ गते कार्य

दस्तावेज: 

Pages