FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

construction of ward No. 4 office Building ठेक्का नं. 18/NCB/WORKS/SRM/2079-80 को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९/८० 06/15/2023 - 17:15 PDF icon construction of ward No. 4 office Building को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।.pdf

नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रिका लागि खुल्ला डांक बढाबड सम्बन्धि ५ दिने सार्वजनिक सूचना।

७९/८० 05/19/2023 - 14:27 PDF icon lilam1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। Procurement of Supply and delivery of General Medicines 17/SQ/GOODS/SRM/2079-080

७९/८० 05/12/2023 - 20:56 PDF icon procrument of supply and delivery of General Medicines..pdf

INVITATION OF ONLINE BID FOR CONSTRUCTION OF WARD NO.4 BUILDING

७९/८० 04/30/2023 - 17:16 PDF icon Invitation of Online Bid.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 16/NCB/WORK/SRM/2079-80

७९/८० 04/30/2023 - 17:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Online Bid for procurement supply and delivery of General medicines.

७९/८० 04/18/2023 - 18:36

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७९/८० 04/18/2023 - 18:35

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

७९/८० 04/04/2023 - 16:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७९/८० 04/02/2023 - 12:37

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

७९/८० 03/20/2023 - 18:54

Pages