FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:57 PDF icon 6. apangata.pdf
अन्तर स्थानीय तह बारुणयन्त्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:56 PDF icon 8. barunyantra.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:55 PDF icon 4. sampati kar.pdf
उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:54 PDF icon 3. upavokta samiti gathan.pdf
विपद जोखिम न्ययूनिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:53 PDF icon 2. bipad jokhim karyabidhi.pdf
प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:53 PDF icon 1. karar jansakti bewasthapan garn.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका का लागि सामाजिक सुरक्षा संचालन सम्बन्धी ऐन २०७५ ७५/७६ 12/24/2021 - 11:44 PDF icon 5 anath tha jokhim.pdf
सियारी गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनुकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 12/21/2021 - 18:07 PDF icon 3. bipad jokhim.pdf
सियारी गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 12/21/2021 - 18:02 PDF icon २. बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
सियारी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 12/21/2021 - 18:01 PDF icon १. आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages