FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
1आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:54 PDF icon 1आर्थिक ऐन २०७७ .pdf
10सियारी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:52 PDF icon 10सियारी गाउँपालिका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf
9सियारी गाउँपालिकाको महिला समुह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:46 PDF icon 9सियारी गाउँपालिकाको महिला समुह संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf
8सार्बजनिक निजि साझेदारी नियमावली २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:45 PDF icon 8सार्बजनिक निजि साझेदारी नियमावली २०७७ .pdf
7.जग्गा प्राप्ति कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:44 PDF icon 7.जग्गा प्राप्ति कार्यविधि २०७७ .pdf
6सियारी गाउँ पालिकाको स्थानीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन ) सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:44 PDF icon 6सियारी गाउँ पालिकाको स्थानीय लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन ) सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ .pdf
5बिपन्न परिवारका लागि सियारी आवास निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:43 PDF icon 5बिपन्न परिवारका लागि सियारी आवास निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ .pdf
4 प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७७ ) .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:42 PDF icon 4 प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७७ ) .pdf
3. संक्षिप्त बाताबरनिय अध्यन तथा प्रारम्भिक बाताबरनीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:41 PDF icon 3. संक्षिप्त बाताबरनिय अध्यन तथा प्रारम्भिक बाताबरनीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ .pdf
2. सार्बजनिक मठ मन्दिर (संचालन कार्यविधि ) नियमावली २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:40 PDF icon 2. सार्बजनिक मठ मन्दिर (संचालन कार्यविधि ) नियमावली २०७७ .pdf

Pages